W związku z epidemią wirusa sars-cov-2 (“koronawirus”) zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Naczelnej Izby Lekarskej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Polsce w trosce o bezpieczeństwo Twoje, Twoich najbliższych oraz pracowników  i ich rodzin z dniem  04.05. 2020 zmieniamy sposób i zasady udzielania świadczeń medycznych w naszej klinice.

W celu zminimalizowania ryzyka możliwej transmisji wirusa podczas udzielania opieki stomatologicznej  zasady postępowania będą rygorystycznie  przestrzegane .

Zgodnie z zaleceniami i wytycznymi NIL oraz GIS nie udzielamy świadczeń stomatologicznych  osobom, u których:

 Wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

– gorączka (temperatura ciała powyżej 37 st. Celsjusza)

– kaszel

– duszność

Lub osobom, które w okresie ostatnich 14 dni:

– przebywały za granicą, szczególnie w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję sars-cov-2.

– miały bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie sars-cov-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym) oraz z osobą bedącą na kwarantannie.

–  które przebywają na kwarantannie lub na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby zakaźnej.

W sytuacji gdy potrzebujesz  pomocy stomatologicznej postępuj zgodnie z poniższymi wytycznymi :

  1. Po pierwsze : ZADZWOŃ do nas  na numer : 604445144.

Absolutnie nie przychodź bez wcześniejszego zadzwonienia do nas.

  1. Jeżeli nie odbierzemy, najprawdopodobniej właśnie udzielamy innej osobie świadczenia stomatologicznego.
  2. Zadzwoń ponownie lub wyślij smsa z prośbą o kontakt z naszej strony.
  3. Podczas rozmowy  telefonicznej poinformuj nas o swoim stanie zdrowia i problemie stomatologicznym.
  4. Możemy poprosić o przesłanie sms-em zdjęcia miejsca w którym odczuwasz dolegliwości. Proszę wówczas je wykonać i przesłać  i oczekiwać na kontakt z naszej strony. Nie dzwoń , nie blokuj połączenia  my się odezwiemy.
  5. Na miejscu prosimy o stosowanie się do poleceń personelu oraz instrukcji postępowania dostępnych przy wejściu.

                                                                                        Stosując się do zaleceń dbamy o wspólne bezpieczeństwo.