Nasza klinika jest wyposażona w nowoczesny pantomograf firmy Care Stream. Teraz wszystkie zdjęcia niezbędne do pełnej diagnostyki i leczenia – pantomogram i zdjęcie cefalometryczne – wykonamy w naszej pracowni rentgenowskiej.